Choď na obsah Choď na menu
 


O láske <3 <3

                              LÁSKA <3

  Okopírované z WIKIPÉDIE:      Slovo láska môže mať viac významov:

 • intenzívny emociálny pocit náklonnosti k nejakej osobe (napr. materská láska, božia láska, láska k deťom)
 • väzba k určitej osobe založená na silnej telesnej, duchovnej a/alebo duševnej príťažlivosti, spravidla spojená so želaním byť s danou osobou spolu (napr. láska k partnerovi, platonická láska, láska na prvý pohľad)
 • sexuálny styk
 • hovorovo: predmet lásky (napr. on/to je moja veľká láska)
 • silný citový vzťah k veci, myšlienke a pod. (napr. láska k peniazom, láska k zdraviu (pohode), láska k prírode, láska k jedlu, láska k športu, láska k vlasti)

Pre svoj veľký psychologický význam je láska jedným z najdôležitejších námetov v umení. Veľa filmov opisuje príbeh lásky a väčšina populárnej hudby je o láske.

Je veľa foriem lásky a veľa typov milujúcich. Láska existuje vo všetkých kultúrach a typ lásky existujúci v danej kultúre naznačuje individuálne chápanie, čo láska je. Rôzni ľudia hodnotia rôzne typy lásky odlišne. Láska je abstraktná a existuje okolo nej mnoho otázok.

Jedno zo zobrazení lásky
Amor, symbol partnerskej lásky
Partnerská láska
Zvieracia láska

Obsah

  [skryť

Láska medzi ľuďmi (interpersonálna) [upraviť]

Interpersonálna láska je láska medzi ľuďmi a znamená oveľa viac ako len to, že sa niekto niekomu veľmi páči. Hoci sú pocity obvykle vzájomné, môže vzniknúť aj neopätovaná láska. Interpersonálna láska existuje obvykle v interpersonálnych vzťahoch, napr. medzi pármi, členmi rodiny a priateľmi. Ale ľudia často vyjadrujú lásku k iným osobám aj mimo týchto vzťahov, napr. rôznymi darmi alebo dobrovoľníctvom.

Niektoré prvky často prítomné v interpersonálnej láske:

Sexuálna energia môže byť najdôležitejším prvkom určujúcim formu vzťahu. Zatiaľ čo sexuálna príťažlivosť často podnecuje novú väzbu, sexuálny vzťah je považovaný za nežiadúci alebo nevhodný v určitých väzbách lásky. Mnoho etických systémov odsudzuje sexuálne vzťahy medzi členmi rodiny, u detí alebo mimo záväzného vzťahu. Ale existuje mnoho spôsobov vyjadriť vášnivú lásku bez sexu. Náklonnosť, emocionálna intimita a vzájomný záujem sú obvyklé u príbuzných a priateľov všade vo svete.

Názory na lásku [upraviť]

Benedikt XVI. [upraviť]

Pápež Benedikt XVI. hovorí, že láska zahrňuje vieru, bez ktorej sa stáva svojmocným činom, sama sa ruší a stáva sa sebaospravedlnením: Viera a láska sa vzájomne podmieňujú a vyžadujú.

V princípe lásky je ďalej prítomný princíp nádeje, ktorá prekračuje okamih i jeho ojedinelosť a hľadá celok. Nosným stĺpami kresťanstvapodľa Pavla je viera, nádej, láska, najväčšia z nich je láska.

Fromm, E. [upraviť]

Podľa Ericha Fromma je láska akt milovania, produktívna činnosť, ktorá zahrnuje staranie sa o niekoho alebo o niečo, poznávanie, reagovanie, potvrdzovanie, radovanie sa: a to či už ide o človeka, strom, obraz, myšlienku. Znamená to prebúdzať k životu, obohacovať ho. Je to proces sebaobnovovania a sebaprehlbovania.

Hesiodos [upraviť]

Hesiodos hovoril, že láska je ako Eros, spája bohov a ľudí

Marx, K. [upraviť]

Láska podľa Karla Marxa je autentický spôsob sebaprežívaného bytia človeka spočívajúci v aktivitách milovania.

synkriticizmus [upraviť]

Pre synkriticizmus je láska najvyššou formou kultivovaného života, ktorej podstatou je potešenie alebo rozkoš z inakosti.

Willwoll, A. [upraviť]

Pre A. Willwolla je láska hodnotovo potvrdzujúca a hodnototvorná prasila chcejúceho ducha.

Láska - zoznam literatúry [upraviť]

 • Fromm, E.: Umění milovat, 1967
 • Lauster, P.: Láska. Psychologie jednoho fenoménu, 1994
 • Scott Peck, M.: Nevyšlapanou cestou. Nová psychologie lásky, tradičních hodnot a duchovního růstu, 1994

Pozri aj [upraviť]

Láska medzi ľuďmi [upraviť]

Láska - entity kontextu [upraviť]

Rodinná láska

Typy lásky (fílie) [upraviť]

Láska matky k dieťaťu

Pozri aj [upraviť]

Iné projekty [upraviť]

Externé odkazy [upraviť]

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. - láska (Hesiodos)
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. - láska (synkriticizmus)
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. - láska k vlasti
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. - láska (Fromm, E.)
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. - láska (Benedikt XVI.)
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. - láska (Macková, P.)
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. - láska (Willwoll, A.)

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

XEvil solve 99% types of captcha

(Latonyacleam, 26. 3. 2018 4:59)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass almost any anti-bot captcha.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8400 other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"